Plakaty

Jak przygotować plik » Plakaty

Należy pamiętać że inaczej przygotowujemy pliki do druku wizytówki, plakatu czy ulotki, a inaczej do wydruku banera, roll up czy też pod wycinanie ploterem.

W przypadku plakatów obowiązują bardzo podobne zasady co w przypadku wizytówek i ulotek.

Skala 1:1 ,
Przestrzeń kolorów CMYK.
projekt wraz ze spadem (2-5 mm)

Gdy projekt zawiera elementy lub tła umieszczone przy samej krawędzi należy zastosować tz. spady.
Oznacza to, że elementy te nie mogą kończyć się równo z linią cięcia, tylko wykraczać poza nią tak, by mogły być odcięte (pozwala to uniknąć białej obwódki wokół gotowej pracy w przypadku nieprecyzyjnego jej obcięcia). Wielkość spadu dla plakatów to od 2-5 mm. Należy pamiętać również o zastosowaniu wewnętrznych marginesów. Ważne elementy, tzn. teksty, logotypy etc. powinny być odsunięte od linii cięcia na odległość min. 5-10 mm w zależności od wielkości plakatu. Wykluczy to ryzyko „przycięcia” tych elementów, a poza tym umiejscowienie takich elementów blisko krawędzi strony jest zazwyczaj mało estetyczne.
Mile widziane jest umieszczenie w projekcie paserów czyli linii cięcia, oczywiście poza obszarem spadu