Druk z wycinaniem ploterowym

Jak przygotować plik » Druk z wycinaniem ploterowym

Wszystkie prace, które mają być wycięte ploterem tnącym należy przygotować i przesłać w formacie CorelDraw do wersji X5.

Skala 1:1 ,
Przestrzeń kolorów CMYK.

Jeżeli druk jest do spadu należy dołożyć nadlewki minimum 2 mm z każdej strony. Jeżeli usługa dotyczy druku i cięcia większej ilości takich samych naklejek, należy na arkuszu przygotować tylko jedną naklejkę ze spadami oraz określić jaką ilość chcą Państwo wydrukować i wyciąć.

Prosimy nie układać naklejek na arkuszu - zajmiemy się tym samodzielnie. Linie określające cięcie naklejek należy umieścić na drugiej stronie projektu.