Druk wielkoformatowy, Banery, Szyldy

Jak przygotować plik » Druk wielkoformatowy, Banery, Szyldy

Należy pamiętać że inaczej przygotowujemy pliki do druku wizytówki, plakatu czy ulotki, a inaczej do wydruku banera, roll up czy też pod wycinanie ploterem.

BANERY

W przypadku banerów obowiązują bardzo podobne zasady co w przypadku innych wydruków

Skala 1:1 ,
Przestrzeń kolorów CMYK.
projekt wraz ze spadem (5 mm)

Gdy projekt zawiera elementy lub tła umieszczone przy samej
krawędzi należy zastosować tz. spady.
Oznacza to, że elementy te nie mogą kończyć się równo
z krawędzią, tylko muszą wykraczać poza nią.
Ze względu na zgrzew wielkość spadu dla banerów to 5 mm, lecz ilość zawijanego materiału wyniesie około 4 cm. Należy pamiętać również o zastosowaniu wewnętrznych marginesów, wszystkie elementy muszą być odsunięte od krawędzi na odległość min. 5 cm ze względu na oczka banera.

BILLBOARDY

W przypadku billboardów obowiązują bardzo podobne zasady co w przypadku innych wydruków

Skala 1:1 ,
Przestrzeń kolorów CMYK.
projekt wraz ze spadem (2 cm)

Przy projektowaniu billboardów sugerujemy zastosowanie wewnętrznego marginesu bezpieczeństwa w wielkości ok 15cm z każdej strony. W tym obszarze nie powinno się umieszczać żadnych istotnych dla projektu tekstów, by wyklejony na tablicy billboard był w pełni czytelny.

ROLLUP

W przypadku rollupów zasady są takie same jak wyżej.

Skala 1:1 ,
Przestrzeń kolorów CMYK.
projekt wraz ze spadem

Ze względu że w rollupach w określony sposób jest montowany wydruk, spady są dostosowane do sposobu montażu. Przykładowa dla rollupu o wymiarach 85x200 cm. spady będą wynosiły: dla krawędzi bocznych po 5 mm. dla krawędzi górnej 2 cm. a dla dolnej 10-12 cm.
W takim wypadku projekt dla takie rollupu o wymiarach
85x200 cm. powinien mieć rozmiar 86x212 cm.

Tak jak w każdym innym projekcie należy stosować bezpieczny wewnętrzny margines, który powinien wynosić ok 5 cm.

DRUK WIELKOFORMATOWY

Natomiast jeśli chodzi o siatki wielkoformatowe wieszane
na rusztowaniach, to margines w tego typu wydrukach powinien wynosić ok 15-20cm, ze względu
na wykończenie wydruku (zgrzew, oczka, tunele itp).